Oktalan derű

Oktalan derű, azaz mória

Orvosi szótár:
1. szellemi tompaság, elbutultság ritkán használt megjelölése
2. könnyelműség, vidámság, és komolytalanság ritkán használt megjelölése

Latin szótár:
kórosan beszédes, bohókás, viccelődő hangulat

Névszótár:
Mória jelentése: A tanárom Isten

„A legfontosabb prófétai esemény, amikor Ábrahám Izsákot, mint áldozatot, a Mória földjére vitte, ahogy azt Isten parancsolta. Mória hegye melynek jelentése Jah gondviselése, volt az a hely, ahol később Salamon megkezdte a templom építését. Izsák fiatalsága ellenére sem tiltakozott feláldozásának, szabad akaratból kellett, hogy alárendelje magát azon utasításoknak, melyeket az Isten adott atyjának, Ábrahámnak. I. Móz. 22. rész. Abban a pillanatban, amikor a penge az áldozat életét kiontotta volna, az Isten angyala kiáltott Ábrahámhoz, megfékezve az emberi áldozatot és helyettesítette azt egy kossal. Olyan volt, mintha Izsák a holtak közül tért volna vissza.”